BERVING

Berving.in.th เป็นเวปไซด์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับสมัครงานวิ่ง การสัมมนา และกิจกรรมกีฬาอื่นๆ ทางออนไลน์ โดยเป็นการจัดการที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการดำเนินงาน ในกิจกรรมขององค์กรต่างๆอย่างเป็นทางการ โดยมีงานหลักในการเป็นผู้รับสมัคร ประชาสัมพันธ์ และแจก Race Pack ของงานที่สมัครผ่านเราเท่านั้น

งานที่เปิดรับสมัคร